Các sảm phẩm dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm:

  •    Thiết kế và thi công tiểu cảnh sân vườn
  •    Thiết kế và thi công hòn non bộ đẹp
  •    Thiết kế và thi công tranh đá tiểu cảnh
  •    Thiết kế và thi công bể cá koi đẹp
  •    Thiết kế và thi công sân vườn đẹp
  •    Thiết kế và thi công tiểu cảnh cầu thang
  •    Thiết kế và thi công tiểu cảnh giếng trời cầu thang
  •    Thiết kế và thi công tranh đắp vẽ sơn dầu
  •    Thiết kế và thi công tường nước, tường cây
  •    Dịch vụ chăm sóc chăm sóc, vệ sinh phát sinh, định kì bể cá